Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού  Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού οργανώνουν το 6ο Διεθνές Συνέδριο για το Γραμματισμό με θέμα: Ο γραμματισμός σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση, η συζήτηση και η ανάλυση των πρόσφατων ερευνητικών πορισμάτων για το γραμματισμό σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία. Οι κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, καθώς και τα νέα επιστημονικά δεδομένα, μας καλούν να επανεξετάσουμε ζητήματα που αφορούν στο γραμματισμό και συνδέονται με την εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι τα πορίσματα του συνεδρίου αυτού θα συμβάλουν όχι μόνο στη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών, αλλά και στην πρόοδο της επιστήμης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, από 22 ως 24 Μαΐου 2015.

Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.

  

a
b
c
crete
d
e
f
g
h
i
j
k
l
01/13 
start stop bwd fwd