Organising Committee

Eufimia Tafa (chair)
George Manolitsis (vice-chair)
Sophia Hajistefanidou (secretary)
Maria Ampartzaki
Evagelia Aravani
Elissavet Chlapana
Theodoros Eleftherakis
Efthimia Gourgiotou
Vassilis Grammatikopoulos
Michalis Kalogiannakis
Maria Karaiskou
Dionisia Kontogianni
Michalis Linardakis
Panagiota Papoulia - Tzelepi
Eva Synodi
Marina Tzakosta
Eleni Tzelepi
Konstantinos Nyktaris

Scientific Committee

All the academic staff
of the Department of Preschool Education
of the University of Crete